Cơ hội nguyện vọng 3 cho thí sinh thi lớp 10

Thứ Bảy, 15/06/2019, 19:35:25

NDĐT- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT trên toàn thành phố. Những thí sinh không đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 có thể tìm kiếm thêm cơ hội vào THPT công lập với nguyện vọng 3.

Cơ hội nguyện vọng 3 cho thí sinh thi lớp 10

Thí sinh Kỳ thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm học 2019-2020

Theo danh sách của Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo, có ba trường tuyển sinh nguyện vọng 3. Trường THPT Minh Quang tuyển nguyện vọng 3 các thí sinh thuộc khu vực tuyển sinh số 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, có tổng điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên. Trường THPT Mỹ Đức C tuyển nguyện vọng 3 các thí sinh thuộc khu vực tuyển sinh số: 2, 3, 5, 6, 12. Trường THPT Đại Cường tuyển nguyện vọng 3 các thí sinh thuộc khu vực tuyển sinh số: 4, 5, 6, 10, 11, 12. Ba trường này đều có điểm chuẩn là 16 và yêu cầu các thí sinh nguyện vọng 3 có tổng điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên.

Những học sinh đủ điểm xét tuyển nguyện vọng 3 viết đơn đăng ký dự tuyển vào trường, theo mẫu đơn do nhà trường cấp cho học sinh kèm bản phô tô phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Thời gian nộp đơn từ 8 giờ ngày 20-6 đến 17 giờ ngày 22-6 tại trường tuyển nguyện vọng 3.

Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 23-6, Hội đồng tuyển sinh nhà trường họp xét duyệt đơn dự tuyển nguyện vọng 3, theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. 14 giờ ngày 23-6, nhà trường nộp danh sách trúng tuyển nguyện vọng 3 về Sở GD-ĐT Hà Nội. 14 giờ ngày 24-6, nhà trường thông báo kết quả những học sinh trúng tuyển vào trường. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ vào trường từ ngày 1-7 đến ngày 15-7.

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của Hà Nội

LÊ HÀ - Ảnh: THUỶ NGUYÊN