Tạo dựng thời cơ, vượt qua thách thức!

Thứ Hai, 22/04/2013, 07:24:00
 Font Size:     |        Print
Đã tròn 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc - một chặng đường không ít gian nan, nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc ta.

Đâu dễ quên những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, thế kỷ 20 với vô vàn khó khăn chủ quan và khách quan, đất nước ta đứng bên bờ vực thẳm của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội. “Đổi mới hay là chết?” - một câu hỏi day dứt, băn khoăn của hàng chục triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đúng ở thời điểm gay cấn, quyết liệt ấy, bằng kinh nghiệm dạn dày và trí tuệ sáng suốt, năm 1986, Đảng ta đã thông qua Cương lĩnh đổi mới đất nước, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và nước ngoài. Với sự đồng thuận xã hội rộng lớn và tinh thần đồng lòng chung sức; bằng sức lao động cần cù, sáng tạo của người Việt Nam, chúng ta đã lần lượt vượt lên mọi khó khăn, thách đố, từng bước ổn định tình hình kinh tế - xã hội, biến một nước hằng năm từng phải nhập trên dưới một triệu tấn lương thực, đến năm 1990, đã không chỉ đủ ăn, mà còn có gạo xuất khẩu! Với ba chương trình chiến lược là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, chúng ta vừa tạo thêm việc làm cho hàng triệu người lao động, vừa tạo ra khối lượng sản phẩm lớn cho nền kinh tế quốc dân, góp phần từng bước xóa hộ đói, giảm hộ nghèo. Năm 1995 là cột mốc quan trọng trong đường lối đối ngoại. Sau 20 năm cấm vận, Mỹ đã phải bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Năm 2006, nước ta chính thức được công nhận là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Năm 1990, từ 110 nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đến 2006, ta đã có quan hệ ngoại giao với 170 nước trên thế giới và quan hệ thương mại với 220 nước. Tiếng nói của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương cũng như song phương được bầu bạn trân trọng đón nhận và đồng tình.

Vẫn biết quy luật vận động trong thời chiến và quy luật trong thời bình có những nét riêng biệt, nhưng đều có một nghệ thuật lãnh đạo chung nhất của Đảng ta là bằng mọi cách khơi nguồn sức mạnh vĩ đại của nhân dân; là nghệ thuật chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trườn lách qua những đợt sóng to gió cả để đi tới mục tiêu của từng thời kỳ lịch sử. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 11) đã và đang nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ của toàn dân, đó là nhờ Đảng ta dũng cảm nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, không né tránh khuyết điểm; từ đó chân thành và thẳng thắn xin lỗi nhân dân về những thiếu sót, sai lầm đã mắc. Việc làm ấy có sức thuyết phục bước đầu. Vấn đề quan trọng là, cấp ủy và chính quyền từ Trung ương tới địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết hợp lòng dân ấy bằng những việc làm nghiêm túc, cụ thể, thiết thực. Việc đông đảo các tầng lớp nhân dân ta đang sôi nổi góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó đều khẳng định sự cần thiết giữ nguyên Điều 4 thừa nhận vai trò lãnh đạo đất nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm qua cũng như hôm nay - đó là tình cảm và ý chí của nhân dân ủng hộ Đảng cầm quyền. Đáp lại sự tâm huyết ấy, mỗi cán bộ, đảng viên hãy thể hiện sinh động lời nói đi đôi với việc làm trong quá trình thực hiện chương trình hành động của từng cấp ủy. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia triển khai có hiệu quả công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế với ba mũi đột phá là tái cấu trúc hệ thống tài chính - ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực.

Bằng ý chí và sức mạnh nhân dân, Đảng ta đã lãnh đạo thành công các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Với sự đồng thuận xã hội rộng lớn đối với các quyết sách xây dựng và phát triển đất nước hợp lòng dân, nhất định chúng ta sẽ tạo ra sức mạnh mới nhằm tạo dựng thời cơ, vượt qua cuộc suy thoái kinh tế, tăng cường sức mạnh an ninh - quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

HỒNG VINH
Theo: