Phát huy Marketing địa phương

Thứ Sáu, 26/10/2018, 21:26:03
 Font Size:     |        Print

Một số địa phương trong nước có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế - xã hội nhưng đang loay hoay tìm giải pháp thu hút đầu tư, phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương... Bên cạnh đó, có nhiều địa phương chủ động, sáng tạo sử dụng marketing địa phương - một tập hợp các giải pháp để xây dựng, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của mình và tạo được sự bứt phá trong phát triển.

Marketing địa phương đòi hỏi sự tận tâm, trách nhiệm, trước hết là bộ máy chính quyền, các doanh nghiệp, đoàn thể, hiệp hội, kế đến là mọi công dân.

Mục tiêu của marketing địa phương là trả lời câu hỏi: Làm thế nào để một địa phương (tỉnh, thành phố, vùng, quốc gia, khu vực) thu hút, duy trì và phát huy được các nguồn lực quan trọng như nhân tài, vốn đầu tư, khách du lịch để đạt được các mục tiêu phát triển trong môi trường toàn cầu hóa ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn.

Đó là nội dung Nhân Dân hằng tháng đề cập trong tiêu điểm tháng 10.

Chia sẻ