Xây dựng hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại

Xác định phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn là một trong ba khâu đột phá của Hà Nội, 10 năm qua, thành phố đã huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhằm mở rộng không gian đô thị, tạo sự khởi sắc cho diện mạo đô thị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Nội trở thành một thủ đô lớn, tầm cỡ trong khu vực và thế giới.   Bài 1:Tạo tiền đề vững chắc để đầu tư phát triển   Mười năm qua, công tác quy hoạch đã được Hà Nội chỉ đạo quyết liệt, tạo nên những chuyển biến rõ nét, thể hiện bằng khối lượng lớn đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành… được phê duyệt. Chất lượng quy hoạch được bảo đảm với tầm nhìn xa, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô. (27/07/2018)

TIN BÀI KHÁC

Diện mạo mới của vùng nông thôn

  05/07/2018
Với sự quan tâm đặc biệt của thành phố trong công tác đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, sau mười năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, địa bàn nông thôn Hà Nội có đổi mới rõ rệt. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều thành tựu quan trọng. 

Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô

  05/07/2018
(Tiếp theo kỳ trước) (★) Bài 2: Giải quyết việc khó bằng các nghị quyết chuyên đề Ðổi mới phương thức lãnh đạo, chọn những vấn đề khó, phức tạp để giải quyết bằng các nghị quyết chuyên đề, mười năm qua, hiệu quả từ các quyết sách, chủ trương đúng đắn này không chỉ giúp Hà Nội giải quyết kịp thời những khó khăn trước mắt, mà còn tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững. 

Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô

  02/07/2018
LTS - Ngày 1-8-2018, Hà Nội kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 "Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan". Ðây là lần mở rộng có quy mô lớn nhất trong lịch sử, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô. Từ ngày 3-7, Trang Hà Nội (Báo Nhân Dân) khởi đăng các bài viết phản ánh những thành tựu mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được trong 10 năm qua, cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, nhằm xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò, vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến. 

Ðiểm sáng về thu hút đầu tư

  02/07/2018
Mười năm qua, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Hà Nội đã trở thành địa chỉ hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ðây là nguồn lực quan trọng để thành phố triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.