Kiên quyết thu hồi các dự án “ôm” đất

383 dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội đã và đang làm lãng phí nguồn tài nguyên đất, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người dân. Để chấn chỉnh tình hình này, thời gian tới, TP Hà Nội sẽ rà soát, thu hồi đất tại các dự án mà chủ đầu tư không còn năng lực triển khai thực hiện. (16/08/2018)

TIN BÀI KHÁC