Hoa về trên phố

Tối 18-10, các đoàn viên thanh niên Thủ đô đã được trải nghiệm công việc của các nữ công nhân công ty môi trường đô thị, nhằm động viên, chia sẻ với những công nhân làm công việc nặng nhọc. Thông qua buổi trải nghiệm này, ban tổ chức mong muốn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên. (25/10/2018)

TIN BÀI KHÁC