Bảo đảm việc làm, đời sống cho các giáo viên

Thứ Năm, 09/08/2018, 21:05:18
 Font Size:     |        Print

Trước năm học mới 2018-2019 vài tuần, 441 giáo viên hợp đồng ở huyện Thanh Oai nhận được thông báo thanh lý hợp đồng lao động, chuyển về cho hiệu trưởng các nhà trường ký tiếp hợp đồng đến tháng 12-2018.

Từ ngày 1-1-2019, các trường sẽ thực hiện việc ký hợp đồng đối với 163 chỉ tiêu biên chế còn thiếu. Quyết định này khiến các giáo viên lo lắng, bức xúc, mong muốn chính quyền huyện sẽ có giải pháp thấu tình đạt lý hơn.

Ngày 19-7-2018, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà ký Văn bản số 1020/UBND-NV về việc thực hiện một số nội dung tại Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13-4-2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố. Theo văn bản này, từ ngày 1-9-2018, huyện Thanh Oai sẽ chấm dứt hợp đồng đối với những trường hợp trước đây được UBND huyện ký hợp đồng lao động làm giáo viên và nhân viên tại các trường công lập thuộc huyện, chuyển về cho hiệu trưởng các trường xem xét, ký hợp đồng theo thẩm quyền.

Ngày 24-7, UBND huyện Thanh Oai giao Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Văn bản số 1020/UBND-NV tới 69 hiệu trưởng, kế toán các trường của huyện và 441 lao động hợp đồng. Văn bản này gây tâm lý lo lắng đối với giáo viên, nhân viên trong diện phải ký lại hợp đồng. Theo cô Nguyễn Thị Vân - giáo viên Trường mầm non Xuân Dương, hơn 400 giáo viên hợp đồng đều có thâm niên từ bốn đến 20 năm công tác, trong đó nhiều người được ký hợp đồng không thời hạn. Họ đã gắn bó với nghề nhiều năm qua dù đồng lương rất ít ỏi. Với những giáo viên trẻ, nếu bị nghỉ việc họ còn có thể tìm công việc khác, nhưng với những giáo viên đã 20 năm đi dạy, ngoài 40 tuổi thì rất khó có thể chuyển đổi nghề hoặc đi xin việc.

Về vấn đề này, đại diện UBND huyện Thanh Oai cho biết, Văn bản số 1020 chỉ là “dự lệnh” để các giáo viên, nhân viên hợp đồng chuẩn bị thời gian sắp xếp công việc. Trước mắt, việc ký hợp đồng chuyển từ UBND huyện sang hiệu trưởng các trường, thực hiện đúng quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy. Toàn bộ 441 giáo viên, nhân viên hợp đồng tiếp tục được ký hợp đồng đến hết tháng 12-2018 với tiền lương, chế độ như cũ. Nhưng từ ngày 1-1-2019, các trường sẽ thực hiện việc ký hợp đồng theo đúng chỉ tiêu, chấm dứt hợp đồng với số lượng dư thừa. Hiện nay, huyện Thanh Oai thiếu 163 chỉ tiêu biên chế, như vậy sẽ có 278 giáo viên, nhân viên phải nghỉ việc.

Trưởng phòng Nội Vụ huyện Thanh Oai Nguyễn Tuệ Sơn cho biết, huyện đang xây dựng đề án giải quyết, hỗ trợ các giáo viên, nhân viên hợp đồng. Từ năm 2019 trở đi, trong khi chờ thành phố tổ chức thi tuyển, hiệu trưởng các trường sẽ tiếp tục ký hợp đồng lao động với 163 người có trình độ, chuyên môn, năng lực đáp ứng yêu cầu và phải là người đã từng ký hợp đồng với huyện trước đây trên tinh thần công khai, dân chủ.

Các ngành chức năng huyện, cộng đồng giáo viên, phụ huynh, học sinh sẽ giám sát vấn đề này không để xảy ra tiêu cực trong quá trình tuyển dụng. Đồng thời, thông báo cho người lao động việc ký hợp đồng chỉ thực hiện trong thời gian chờ thi tuyển viên chức ở những trường thiếu biên chế theo định mức, để người lao động có kế hoạch ôn luyện kiến thức, đăng ký và tham gia vào các kỳ thi tuyển dụng của ngành do thành phố tổ chức. UBND huyện Thanh Oai giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp các trường ngoài công lập tạo điều kiện cho các lao động bị thanh lý hợp đồng tìm việc làm mới. Ngoài ra, hơn 30 trường hợp giáo viên mầm non sẽ được cử đi đào tạo để chuyển đổi thành nhân viên nấu ăn bởi các trường hiện còn thiếu lao động này. Với những người lao động còn lại, huyện sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để giảm bớt thiệt thòi khi phải nghỉ việc.

Tinh giản biên chế, tiếp tục đổi mới, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị trong ngành giáo dục là chủ trương lớn mà thành phố đang tập trung thực hiện. Tuy nhiên, khi thực hiện chủ trương này, huyện Thanh Oai cần đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận, lắng nghe, giải đáp các thắc mắc, nguyện vọng của người lao động, đưa ra các giải pháp, phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho những giáo viên, nhân viên không được ký tiếp hợp đồng lao động chuyển đổi việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

Nguyên Trang

Chia sẻ