Làm giàu thêm văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Thứ Hai, 04/06/2018, 14:26:48
 Font Size:     |        Print
 

Một cảnh trong vở Vương nữ Mê Linh của Nhà hát Chèo Hà Nội. Ảnh: HOÀNG QUYÊN

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X), 10 năm qua, TP Hà Nội đã xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ Thủ đô có nhận thức đúng về vai trò văn học - nghệ thuật đối với sự hình thành tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách con người; góp phần thúc đẩy sự phát triển, làm giàu thêm văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" ra đời đúng vào thời điểm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Thành phố đã khẩn trương triển khai Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị vào đời sống, sát với tình hình mới. Ðể nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động văn học nghệ thuật, thành phố đã tổ chức 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao về quản lý văn hóa, nghệ thuật. Cấp ủy các quận, huyện: Hà Ðông, Sóc Sơn, Ðông Anh, Ðan Phượng, Mỹ Ðức, Sơn Tây,... đều tích cực triển khai các lớp đào tạo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố xây dựng Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch tạo nền tảng cơ bản để triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm nâng cao đời sống nhân dân.

Ðể phát triển văn học - nghệ thuật một cách toàn diện, thành phố đã đầu tư, tạo cơ chế chính sách để cùng lúc phát triển văn hóa - nghệ thuật chuyên nghiệp và văn hóa - nghệ thuật quần chúng. Ðối với nghệ thuật chuyên nghiệp, trong 10 năm qua, Hà Nội đã có thêm nhiều công trình được đầu tư quy mô lớn như Bảo tàng Hà Nội, Rạp Công Nhân, Rạp Ðại Nam, Rạp Kim Ðồng, Thư viện Hà Nội... Các nhà hát, đoàn nghệ thuật sau khi được cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động. Trung bình mỗi năm, các đoàn nghệ thuật của thành phố đã thực hiện 2.500 buổi biểu diễn.

Về đội ngũ văn nghệ sĩ, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội Trần Quốc Chiêm cho biết: Hà Nội là nơi tập trung đông đảo các văn nghệ sĩ có tên tuổi. Hiện Hội có 3.400 hội viên, sinh hoạt trong chín hội chuyên ngành. Thành phố luôn tạo điều kiện cho giới văn nghệ sĩ có điều kiện sáng tác, phát huy tài năng nghệ thuật. Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xét duyệt các chương trình nghệ thuật lớn, các nhiệm vụ chỉnh trang, quy hoạch của thành phố; đóng góp xây dựng những bộ sách lớn của thành phố, như: "Tủ sách 1000 năm Thăng Long", "Bách khoa toàn thư Hà Nội", Tổng tập Văn hiến Thăng Long. Mỗi năm, các hội viên cho ra đời hàng nghìn tác phẩm trong các lĩnh vực văn học, điện ảnh, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, kiến trúc.

Ðể thành quả phát triển văn hóa - nghệ thuật phục vụ nhân dân, do nhân dân làm chủ, các quận, huyện trên địa bàn đều xây dựng những cơ chế, tạo điều kiện để phong trào nghệ thuật quần chúng phát triển, chú trọng phát triển các câu lạc bộ (CLB) nghệ thuật truyền thống. Ði đầu trong phong trào này là huyện Gia Lâm, với 139 CLB nghệ thuật ở các cấp; quận Hai Bà Trưng có 125 CLB văn nghệ, khiêu vũ, thể thao... Về thơ văn, nổi bật nhất là thị xã Sơn Tây, có tới sáu CLB thơ lớn, thu hút 250 hội viên thường xuyên làm thơ; chưa kể hàng chục CLB thơ nhỏ. Thông qua hoạt động văn nghệ quần chúng, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống được bảo tồn, phát huy như: Ca trù (ở các huyện Ðông Anh, Hoài Ðức), hát chèo (Ðông Anh, Quốc Oai, Thanh Oai), hát tuồng (Hoài Ðức, Cầu Giấy)... Một số loại di sản đặc sắc của Hà Nội như: Hát dô, hát trống quân, hát chèo tàu, hát và múa Ải Lao... cũng được bảo tồn, phát huy thông qua hoạt động của các CLB nghệ thuật quần chúng.

Có thể nói, Hà Nội đã cơ bản đạt được những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết 23 đề ra như: Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước, bảo đảm yêu cầu phát triển của lĩnh vực văn học - nghệ thuật. Tuy nhiên, việc phát triển văn học - nghệ thuật trên địa bàn thành phố cũng còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy còn chưa quan tâm thỏa đáng đến phát triển văn học - nghệ thuật; chưa có nhiều tác phẩm đỉnh cao; chế độ đãi ngộ với văn nghệ sĩ chưa phát huy được khả năng sáng tạo; hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở còn thiếu; việc bảo tồn phát huy nghệ thuật truyền thống còn nhiều thách thức.

Để phát triển văn học, nghệ thuật mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cấp ủy Ðảng, chính quyền, đoàn thể quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Ðảng, các chương trình công tác của thành phố về văn hóa, văn học, nghệ thuật; quan tâm phát triển mạnh mẽ phong trào văn học, nghệ thuật quần chúng; tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ cơ sở. Ðồng chí đề nghị Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội phát huy tính sáng tạo cống hiến những tác phẩm có chất lượng cao gắn với Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các cấp ủy, chính quyền cần khuyến khích quần chúng nhân dân sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

GIANG NAM

Chia sẻ