TIN MỚI NHẬN

Bãi bỏ 191 thủ tục hành chính

Thứ Hai, 18/03/2019, 22:00:49
 Font Size:     |        Print

Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, ba tháng đầu năm, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành năm quyết định công bố 191 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành và công bố danh mục 149 thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7-8-2017 của Chính phủ.

Cùng với đó, thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế 84 công chức, viên chức, cán bộ, lao động hợp đồng. Phê duyệt danh sách và kinh phí về hưu trước tuổi (đợt 1 năm 2019) đối với 12 trường hợp, tổng kinh phí chi trả là hơn 700 triệu đồng.

Đầu tư 11 dự án hạ ngầm, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng công cộng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ ngầm, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng công cộng trên các tuyến phố nội thành. Theo đó, 95 tuyến phố thuộc địa bàn các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hoàng Mai sẽ được hạ ngầm đường dây, cáp chiếu sáng; thay thế cột đèn bê-tông hiện có, bổ sung các cột thép chiếu sáng mới... Việc thực hiện các dự án hạ ngầm, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng nhằm giúp người dân đi lại vào ban đêm thuận lợi, an toàn, giảm số vụ tai nạn giao thông, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, mỹ quan đô thị. Thời gian thực hiện các dự án từ năm 2019 đến năm 2020.

Áp dụng chế độ tiền lương mới từ năm 2021

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch số 63/KH-UBND về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Thành phố phấn đấu đến năm 2021 áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý. Theo đó, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp thành phố và từng bước có sự gia tăng phù hợp với nguồn lực tài chính của thành phố gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với khối các doanh nghiệp, từ năm 2021 sẽ thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động, bảo đảm áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Chia sẻ