Khởi động hành trình kiến tạo Đà Lạt thành thành phố thông minh

Thứ Ba, 25/12/2018, 14:19:55

NDĐT- Sáng 25-12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố đề án “Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018-2025, với mục tiêu, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện hiệu quả hoạt động chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khởi động hành trình kiến tạo Đà Lạt thành thành phố thông minh

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định và đề án “Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” cho TP Đà Lạt.

Đề án “Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” dựa trên bốn trụ cột chính: quản trị, đời sống, môi trường và kinh tế. Theo đó, các lĩnh vực và nội dung được giao cho các cơ quan chuyên ngành triển khai thực hiện, gồm: chính quyền điện tử, quy hoạch đô thị và quản lý đất đai, nông nghiệp, du lịch, thành phố an toàn, môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, giao thông. Đồng thời, thiết lập trung tâm điều hành thành phố thông minh tập trung, nhằm phân tích, xử lý dữ liệu thu thập và đầu tư hạ tầng, nền tảng dữ liệu cho thành phố thông minh, nhằm tạo môi trường giao tiếp chung giữa các hệ thống ứng dụng.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho rằng, xây dựng thành phố thông minh chính là cơ hội để Đà Lạt ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ hiện đại vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm giải quyết những vấn đề vừa trước mắt, vừa lâu dài, nắm bắt thời cơ bứt phá phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), phù hợp với định hướng xây dựng thành phố Đà Lạt tiêu chuẩn hiện đại, tiện ích, bền vững.

Trên cơ sở phân tích thực trạng và định hướng phát triển KT-XH, điều kiện của TP Đà Lạt về nhân lực, kinh phí, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện; mỗi dự án được triển khai trong một giai đoạn cụ thể, phù hợp định hướng chung về phát triển KT-XH TP Đà Lạt.

Đề án hướng tới việc tăng cường sự tương tác thông minh giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền qua các kênh kết nối phù hợp; sự kết nối giữa các lĩnh vực trong thành phố; nâng cao chất lượng sống và làm việc; quản trị thành phố chuyển từ trạng thái “bị động” sang “chủ động” và nâng cao hiệu quả phát triển KT-XH bền vững.

Với tầm nhìn được xác định đến năm 2025, Đà Lạt cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại tiêu biểu của Việt Nam và đẳng cấp quốc tế.

Giới thiệu ứng dụng du lịch thông minh “Dalatcity”.

MAI VĂN BẢO