Máy cấy không động cơ giúp xử lý lúa lẫn

Chủ Nhật, 16/06/2019, 17:26:50

NDĐT – Sáng 16-6, trên cánh đồng thuộc xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, HTX nông nghiệp và dịch vụ Thanh Xương tổ chức trình diễn mô hình cấy lúa bằng máy cấy kéo tay không động cơ, để xã viên học tập làm theo.

Máy cấy không động cơ giúp xử lý lúa lẫn

Nông dân Thanh Xương thử nghiệm máy cấy không động cơ trên cánh đồng xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

Buổi trình diễn nhằm góp phần tiếp tục thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hàng hóa, đồng thời khắc phục tình trạng lúa lẫn làm giảm năng suất, sản lượng lúa trên cánh đồng Mường Thanh (Điện Biên),

Trước đó, vụ mùa năm 2018, HTX nông nghiệp và dịch vụ Thanh Xương đã phối hợp Trạm Bảo vệ thực vật, Hội Nông dân huyện Điện Biên triển khai mô hình “Quản lý dịch hại tổng hợp và biện pháp xử lý lúa lẫn bằng máy cấy không động cơ” trên diện tích 1,7 ha thuộc cánh đồng của thôn C9C và đội 6 xã Thanh Xương. Kết quả sau một vụ sản xuất cho thấy hiệu quả hơn hẳn: ruộng cấy không phải sử dụng thuốc trừ cỏ, kết hợp dụng cụ cào cỏ, xục bùn và điều tiết nước hợp lý thì trừ khử được 90% lúa lẫn, giảm đến 50% thuốc BVTV, phân bón giảm 30%, sản lượng ổn định từ 68 - 72 tạ/ha. Đến vụ chiêm 2018 - 2019, diện tích đưa vào cấy bằng máy cấy lúa kéo tay không động cơ tăng lên 20 ha với 31 hộ tham gia. Năng suất lúa đạt gần 70 tạ/ha.

Được biết, để hỗ trợ nông dân tiếp tục thực hiện mô hình “Quản lý dịch hại tổng hợp và biện pháp xử lý lúa lẫn bằng máy cấy không động cơ”, UBND huyện Điện Biên đã hỗ trợ 50% (120 triệu đồng) kinh phí mua 32 máy cấy không động cơ; 50% kinh phí còn lại do nông dân tự chi trả (7,5 triệu đồng/máy). Do vậy, vụ mùa này, diện tích lúa thực hiện theo mô hình “Quản lý dịch hại tổng hợp và biện pháp xử lý lúa lẫn bằng máy cấy không động cơ” của toàn xã Thanh Xương sẽ tăng đến 70 ha với hơn 100 gia đình tham gia.

LÊ LAN