Giải pháp xây dựng thành phố thông minh tại Hải Dương

Thứ Năm, 08/08/2019, 04:23:37

Ngày 7-5, UBND tỉnh Hải Dương phối hợp Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế tổ chức Hội thảo xây dựng thành phố thông minh và các giải pháp triển khai tại tỉnh Hải Dương.

Theo đó, mô hình của thành phố thông minh bao gồm 20 hợp phần và nhiều tiện ích, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động đời sống kinh tế - xã hội. Từ đó, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước; tạo môi trường năng động, lành mạnh để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; người dân được hưởng các dịch vụ thông minh, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xây dựng thành phố thông minh góp phần quan trọng vào việc giải quyết các thách thức đang đặt ra hiện nay, như: việc quản trị đô thị còn nhiều bất cập, quản lý tài nguyên chưa hiệu quả, dân số tăng cao, kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa bền vững.

PV