Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Thứ Tư, 10/04/2019, 19:17:50

NDĐT - Ngày 10-4, tại Quảng Ninh, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ - KH và CN) phối hợp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2019.

Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT.

Theo báo cáo của Cục SHTT, năm 2018, số lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) tăng 8,1%. Hoạt động SHTT ở địa phương đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về SHCN tiếp tục được các địa phương chú trọng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân. Việc xử lý các vụ xâm phạm quyền SHTT đã được quan tâm, chủ yếu bằng biện pháp hành chính. Số lượt người dân, doanh nghiệp đề nghị được tư vấn về sáng chế tăng cao, cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với sáng chế nói riêng và hoạt động đổi mới sáng tạo nói chung đã có chuyển biến.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của các Sở KH và CN về những khó khăn trong giai đoạn vừa qua, như việc khai thác, phát triển các chỉ dẫn địa lý để trở thành sản phẩm thế mạnh của địa phương chưa hiệu quả; định giá tài sản sản trí tuệ còn chậm; nhân lực SHTT còn mỏng, nhất là các tòa án xét xử các vụ liên quan SHTT thiếu cán bộ chuyên môn; cần đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn đăng ký SHCN và tạo lập cơ sở dữ liệu SHCN trực tuyến… để doanh nghiệp dễ tiếp cận thông tin.

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT cho biết, thời gian tới, Cục SHTT sẽ có nhiều giải pháp để đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về SHTT. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ KH và CN phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án Chiến lược SHTT quốc gia để định hướng hoạt động của hệ thống SHTT quốc gia trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, Cục đang phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi Luật SHTT; đẩy nhanh tiến độ và chất lượng thẩm định đơn đăng ký SHCN. Các địa phương cần tiếp tục tập trung hoạt động bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ gắn với đặc sản địa phương, đào tạo cán bộ làm công tác SHTT.

HÀ LINH