Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng yêu cầu hội nhập

Thứ Bảy, 20/04/2019, 09:27:46

NDĐT - Ngày 19-4, tại Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức "Diễn đàn phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng yêu cầu hội nhập

Tham dự diễn đàn có hơn 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, tập đoàn, cùng đại diện 63 sở KH và CN. Diễn đàn nhằm tìm ra giải pháp tiếp tục phát triển hạ tầng đo lường quốc gia và đề xuất các nội dung triển khai phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bộ trưởng KH và CN Chu Ngọc Anh cho biết, thời gian qua, hệ thống các cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền đã được kiện toàn từ trung ương đến địa phương. Hệ thống các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên cả nước đã được xác lập và phát triển với hơn 350 tổ chức được cấp giấy chứng nhận, trên 3000 kiểm định viên đã và đang kiểm định khoảng 32 triệu phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải kiểm định, hiệu chuẩn.

Tuy vậy, hạ tầng đo lường quốc gia vẫn chỉ ở mức trung bình của khu vực ASEAN, chưa bắt kịp xu thế thế giới là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia như một công cụ mạnh để tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, chưa đáp ứng được những yêu cầu cao của một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới, quan trong như công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, điện tử viễn thông, trang thiết bị y tế công nghệ cao, logistics, … Mặt khác, hệ thống các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường mới đáp ứng khoảng 70% đến 75% yêu cầu kiểm định, một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp chưa chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống các hoạt động tự bảo đảm đo lường cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Năng lực sản xuất phương tiện đo, chuẩn đo lường ở trong nước còn rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 15% tổng số phương tiện đo, chuẩn đo lường đang sử dụng.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, Việt Nam cần xây dựng các chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hóa... Việc phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường từ cấp quốc gia đến cấp bộ, ngành, địa phương cần theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng KH và CN Chu Ngọc Anh khẳng định, ngay sau Diễn đàn, nhiều giải pháp sẽ được triển khai để phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác của doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp.

TRẦN HỒNG