Sản xuất xi-măng chống chịu mặn

Thứ Bảy, 04/04/2020, 04:06:23

Các nhà khoa học của Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chế tạo xi-măng có khả năng chống chịu sun-phát (một loại muối của a-xít sun-phát gây ăn mòn bê-tông) giúp tăng tuổi thọ cho công trình xây dựng ngoài biển đảo hoặc ở môi trường đất nhiễm mặn.

Kết quả thử nghiệm trong vòng một năm về độ bền cho thấy, xi-măng sản xuất theo phương pháp của các nhà khoa học có khả năng chịu sun-phát ưu việt, nhiệt hy-drát hóa thấp và độ bền cao.

Nhờ tính mới và khả năng ứng dụng cao trong thực tế, quy trình sản xuất xi-măng chịu sun-phát đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.