Không tìm thấy cống xả thải ngầm tại Công ty AB Mauri Việt Nam

Thứ Sáu, 31/05/2019, 18:05:03

NDĐT - Cuối giờ chiều 31-5, sau một ngày tiến hành đào tìm cống xả thải ngầm tại Công ty AB Mauri Việt Nam, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai không phát hiện cống xả thải ngầm theo như phản ánh của người dân.

Không tìm thấy cống xả thải ngầm tại Công ty AB Mauri Việt Nam

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả đào tìm kiếm cống xả thải.

Cụ thể, sau khi tiến hành đào tìm tại các vị trí do người dân phản ánh có đường ống xả thải ngầm không đúng quy định và vị trí khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, kết quả cho thấy: Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam không có đường ống xả thải ngầm như đơn tố cáo.

Ngoài ra, kết quả khảo sát thực tế tại ba bể yếm khí, với thể tích 7.000 m3/một bể ở bên trong nhà máy, cho thấy có một bể chứa nước mưa và hai bể đang chứa nước thải để xử lý yếm khí được phủ kín bằng lớp HDPE, không để hở làm phát sinh mùi hôi.

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, trước phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam, tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai lén lút xả thải qua hệ thống cống ngầm nằm dưới lòng đất, sáng 31-5, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức đào tìm cống xả thải hướng ra sông La Ngà.

* Đào tìm cống xả thải ngầm tại Công ty AB Mauri Việt Nam

THIÊN VƯƠNG