Bảo vệ môi trường các nhà máy nhiệt điện than

Thứ Ba, 04/02/2020, 04:03:01

Bộ Công thương vừa chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện tăng cường công tác bảo vệ môi trường (BVMT).

Theo đó, yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật BVMT trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT và các giấy phép môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời cung cấp thông tin cập nhật, chính xác, đầy đủ về công nghệ sản xuất, phương án bảo đảm an toàn, công tác BVMT cho chính quyền và người dân địa phương. Về các giải pháp quản lý chất thải, thực hiện các giải pháp tuần hoàn, tái sử dụng triệt để nước thải sau xử lý; kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước làm mát đầu ra, chất lượng khí thải đầu ra đáp ứng đúng cam kết. Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện vào hoạt động ngay từ đầu của quá trình khởi động, thay thế sử dụng dầu đốt kèm từ FO sang DO...

PV