Thanh tra Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đức Phổ

Thứ Sáu, 07/09/2018, 15:25:57

NDĐT - Sáng 7-9, tại UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã công bố Quyết định 1527/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi thanh tra toàn diện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thanh tra Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đức Phổ

Công bố quyết định thanh tra Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt Đức Phổ.

Theo đó, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng và môi trường; việc sử dụng vốn vay ưu đãi đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; Làm rõ những nội dung mà người dân địa phương phản ánh, kiến nghị tại cuộc họp đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 15-8.

Đoàn Thanh tra gồm 17 thành viên do ông Cao Đình Hòa, Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Sau 45 ngày thanh tra, Đoàn tiếp tục làm việc trong 30 ngày để tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra.

Ông Lữ Ngọc Bình, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đối tượng thanh tra là chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ. Ngoài ra, Đoàn thanh tra còn làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý từ cấp xã đến cấp tỉnh liên quan đến việc đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ. Đoàn Thanh tra không thực hiện thanh tra những nội dung người dân yêu cầu không có trong quyết định thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cuộc thanh tra xuất phát từ nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân xã Phổ Thạnh. Vì vậy, Đoàn Thanh tra phối hợp chính quyền địa phương xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, trong thời gian từ ba đến năm ngày tổ chức tiếp nhận thông tin, ý kiến của người dân liên quan đến những nội dung trong quyết định thanh tra.

ĐÔNG HUYỀN