Hội nghị - hội thảo

Thứ Hai, 10/09/2018, 02:05:31

Tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị lấy ý của các nhà khoa học, các địa phương về Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé giai đoạn 1 (Dự án Cái Lớn - Cái Bé).

Theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 17-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ, Dự án Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 gồm các hạng mục công trình: cống Cái Lớn; cống Cái Bé; tuyến đê nối cống Cái Lớn, cống Cái Bé với quốc lộ 61, quốc lộ 63; kênh nối hai sông Cái Lớn và Cái Bé. Nhu cầu sử dụng đất là 42,36 ha thuộc hai xã Bình An (huyện Châu Thành), Hưng Yên (huyện An Biên). Tổng mức đầu tư khoảng 3.309,5 tỷ đồng. Tại hội nghị đại diện hai tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang đều cho rằng, Dự án Cái Lớn - Cái Bé là hết sức quan trọng đối với tỉnh và nhận được sự đồng tình của các cấp, ngành, người dân trong vùng dự án.