Thanh tra hoạt động bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Thứ Sáu, 31/08/2018, 02:26:30

Ngày 30-8, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại các tỉnh: Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái. Dự buổi công bố có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 742/QĐ-TTCP ngày 20-8-2018 của Tổng TTCP, TTCP sẽ tiến hành thanh tra nội dung nêu trên với thời gian 70 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm sáu thành viên do đồng chí Vũ Đình Đông, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục I, TTCP làm Trưởng đoàn. Tại Quyết định số 755/QĐ-TTCP ngày 29-8-2018, Tổ giám sát Đoàn thanh tra theo Quyết định số 742/QĐ-TTCP có hai thành viên do đồng chí Hoàng Văn Ngọc, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng.

Phát biểu ý kiến tại buổi công bố, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh đề nghị UBND các tỉnh cũng như các sở, ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch thanh tra theo đúng nội dung đã được lãnh đạo TTCP phê duyệt; phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện bảo đảm theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; chủ động phối hợp tốt với các địa phương trong quá trình thanh tra…