Tập trung giải quyết ô nhiễm môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Thứ Ba, 11/12/2018, 04:27:51

Ngày 10-12, tại Đồng Nai, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai tổ chức phiên họp lần thứ 12, tổng kết hoạt động hai năm 2017, 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo đánh giá, thông qua hoạt động của Ủy ban, 11 tỉnh, thành phố trên lưu vực sông và các bộ, ngành đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề ô nhiễm liên tỉnh và đánh giá, kiểm soát, xử lý nguồn thải. Kết quả quan trắc năm đợt cho thấy, chất lượng nước tại khu vực thượng nguồn và trung lưu trên các sông chính của hệ thống sông Đồng Nai khá tốt… Thời gian tới, sẽ tập trung kiểm soát chất lượng nước thải; đánh giá toàn diện mức độ tiếp nhận chất thải của hệ thống lưu vực sông.

Tại phiên họp, chức danh Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2019-2020) được chuyển giao cho Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

PV