TPCP vẫn đang hấp dẫn nhà đầu tư

Thứ Năm, 02/08/2018, 14:50:44
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 2-8, Sở GDCK Hà Nội công bố, trong tháng 7 đã có hơn 15,7 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP, cho thấy TPCP đang rất hấp dẫn nhà đầu tư.

Cụ thể, trong tháng 7, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 33 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 15.770 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 15.420 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 350 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 7 đạt 42,3%. Khối lượng đặt thầu của tháng 7 gấp 4,89 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 3,45-4,10%/năm, 7 năm trong khoảng 3,85-3,90%/năm, 10 năm trong khoảng 4,40-4,48%/năm, 15 năm trong khoảng 4,70-4,78%/năm, 20 năm là 5,22%/năm, 30 năm là 5,42%/năm.

So với tháng 6/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên tất cả các kỳ hạn: 5 năm (tăng 0,35%/năm), 10 năm (tăng 0,13%/năm), 15 năm (tăng 0,08%/năm), 20 năm (tăng 0,02%/năm).

STT

Kỳ hạn trái phiếu

Số đợt đấu thầu

Giá trị

gọi thầu

Giá trị

đăng ký

Giá trị

trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

7

7.450.000.000.000

18.615.000.000.000

2.500.000.000.000

3,37 - 5,4

3,45 - 4,1

2

7 Năm

4

2.000.000.000.000

5.850.000.000.000

350.000.000.000

3,85 - 4,9

3,85 - 3,9

3

10 Năm

7

11.900.000.000.000

23.700.000.000.000

7.500.000.000.000

4,39 - 5,9

4,4 - 4,48

4

15 Năm

7

11.900.000.000.000

23.120.000.000.000

5.070.000.000.000

4,7 - 6,1

4,7 - 4,78

5

20 Năm

4

2.000.000.000.000

3.230.000.000.000

300.000.000.000

5,22 - 6

5,22 - 5,22

6

30 Năm

4

2.000.000.000.000

1.750.000.000.000

50.000.000.000

5,42 - 6,3

5,42 - 5,42

Tổng

33

37.250.000.000.000

76.265.000.000.000

15.770.000.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 7/2018, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 554,6 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 62,4 nghìn tỷ đồng, giảm 42,3% về giá trị so với tháng 6/2018. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 902 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 92,5 nghìn tỷ đồng, tăng 39,7% về giá trị so với tháng 6/2018.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 2,18 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 6,42 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch repo của NĐTNN.

HUY PHƯƠNG

Chia sẻ