Gần 12 nghìn tỷ đồng đầu tư TPCP trong tháng 5

Thứ Hai, 03/06/2019, 10:06:31
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Tháng 5/2019, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 20 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.936 tỷ đồng trái phiếu, giảm 5% so với tháng 4/2019. Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 5/2019 đạt 70,2%. Khối lượng đặt thầu của tháng 5 gấp 2,8 lần khối lượng gọi thầu.
Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 3,70%/năm, 10 năm nằm trong khoảng 4,69-4,72%/năm, 15 năm trong khoảng 5,04-5,06%/năm, 20 năm trong khoảng 5,68-5,69%/năm, 30 năm trong khoảng 5,85-5,88%/năm. So với tháng 4/2019, lãi suất trúng thầu tháng 5/2019 tăng 0,03%/năm trên kỳ hạn 30 năm và giảm từ 0,01-0,03%/năm tại các kỳ hạn còn lại.

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

4

2.000.000.000.000

4.158.000.000.000

106.000.000.000

3,7 - 4,8

3,7 - 3,7

2

7 Năm

2

1.000.000.000.000

851.000.000.000

0

4,3 - 5,2

0 - 0

3

10 Năm

5

5.500.000.000.000

17.430.000.000.000

4.330.000.000.000

4,69 - 5,1

4,69 - 4,72

4

15 Năm

4

4.500.000.000.000

13.870.000.000.000

4.000.000.000.000

5,03 - 5,6

5,04 - 5,06

5

20 Năm

2

2.250.000.000.000

8.546.000.000.000

2.250.000.000.000

5,64 - 6,3

5,68 - 5,69

6

30 Năm

3

1.750.000.000.000

2.848.000.000.000

1.250.000.000.000

5,84 - 6,7

5,85 - 5,88

Tổng

20

17.000.000.000.000

47.703.000.000.000

11.936.000.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 5/2019, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 783 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 86,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% về giá trị so với tháng 4/2019. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 888 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 90,1 nghìn tỷ đồng, giảm 8,4% về giá trị so với tháng 4/2019.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 2,4 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 365 tỷ đồng.

HUY PHƯƠNG

Chia sẻ