[Infographic] Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương

Thứ Ba, 28/04/2020, 07:12:10

NDĐT - Theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15 /2020/QĐ-TTg, người sử dụng lao động được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 03 tháng với lãi suất 0%.

[Infographic] Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương

XUÂN BÁCH, ĐỒ HỌA: ĐĂNG PHI