Khẩn trương xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Thứ Bảy, 08/04/2017, 19:49:08

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về các đề án xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (ĐVHCKTĐB) Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang). Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND ba tỉnh nêu trên khẩn trương xây dựng Luật ĐVHCKTĐB áp dụng chung cho ba ĐVHCKTĐB Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để sớm trình Quốc hội. Trong luật có tính đến đặc thù của từng đơn vị. Các nội dung, cơ chế, chính sách ưu đãi về kinh tế - xã hội phải được quy định trong luật và bảo đảm tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế.

UBND ba tỉnh nêu trên trong thời gian chuẩn bị xây dựng Luật ĐVHCKTĐB trình Quốc hội, với chủ trương đã có, chủ động xây dựng quy hoạch, đề án, định hướng phát triển, định hướng đầu tư, tập trung phát triển những ngành, nghề, lĩnh vực chủ đạo phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới, tiềm năng, lợi thế so sánh và điều kiện thực tế của từng địa phương, chuẩn bị tốt công tác cán bộ để khi luật ban hành là triển khai thực hiện được ngay.