Đơn giản hóa thủ tục vay vốn ưu đãi tái canh cà-phê

Thứ Bảy, 14/07/2018, 04:06:40

Theo kế hoạch, từ năm 2013 đến năm 2020, tỉnh Đác Lắc thực hiện trồng tái canh 34.748 ha cà-phê đã già cỗi, hết chu kỳ kinh doanh, năng suất kém. Tuy nhiên, hiện nay các nông hộ sản xuất kinh doanh cà-phê trên địa bàn tỉnh vẫn chưa “mặn mà” với nguồn vốn vay ưu đãi từ Chương trình trồng tái canh cà-phê của Chính phủ.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đác Lắc, từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 221 khách hàng (196 khách hàng cá nhân, 25 khách hàng doanh nghiệp) vay từ nguồn vốn ưu đãi 117,6 tỷ đồng để tái canh 1.827 ha cà-phê. Việc giải ngân cho vay chương trình này đạt quá thấp so với nhu cầu, mục tiêu đề ra là 3.000 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lãi suất cho vay từ chương trình này dù thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 1,5 đến 2%/năm nhưng thực tế vẫn là mức lãi suất còn khá cao trong lĩnh vực đầu tư sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, quy trình cho vay cũng còn nhiều nhiêu khê, thủ tục rườm rà như: bảo đảm tài sản thế chấp, cho vay nhiều đợt theo tiến độ, xin giấy xác nhận đủ điều kiện trồng tái canh, diện tích cà-phê nằm trong vùng quy hoạch được tỉnh phê duyệt, tuân thủ chặt chẽ các quy trình tái canh mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Chính vì những lý do nêu trên, hầu hết các nông hộ vẫn chọn hình thức tự bỏ tiền hoặc vay mượn để tiến hành tái canh cà-phê. Cụ thể, từ năm 2013 đến năm 2017, các nông hộ tái canh được 15.345 ha, không qua nguồn vốn ưu đãi. Theo kế hoạch, mùa mưa năm nay, các nông hộ sẽ tiếp tục sử dụng nguồn vốn tự có, hoặc vay mượn người thân để tiếp tục tái canh 4.260 ha. Các nông hộ kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện cho vay vốn ưu đãi theo Chương trình trồng tái canh cà-phê của Chính phủ để nông dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, thuận lợi hơn, đẩy nhanh tiến độ tái canh những diện tích cà-phê đã cằn cỗi, kém hiệu quả.

NGUYỄN THIỆN