Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng

Thứ Bảy, 21/07/2018, 01:31:03

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện như: Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;...

PV