Thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Thứ Tư, 12/09/2018, 03:59:15

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Diễn đàn hợp tác đầu tư Việt Nam - Nhật Bản vừa được tổ chức tại Nhật Bản mới đây, Nhật Bản hiện là quốc gia viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam.

Tại Việt Nam, Nhật Bản hiện có hơn 3.865 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 56 tỷ USD, chiếm 16,7% tổng vốn FDI vào Việt Nam.

Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục thực hiện cổ phần hóa DN nhà nước quy mô lớn. Đây là cơ hội lớn để các DN Nhật Bản đầu tư lâu dài ở Việt Nam trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển.

PV