Họp báo về Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

Thứ Bảy, 06/04/2019, 03:43:33

Ngày 5-4, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế T.Ư tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 5, khóa XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ".

Diễn đàn hướng tới mục tiêu đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân. Quảng bá các thành tựu phát triển và đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc. Ðồng thời tạo cơ hội cho đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tư nhân trong cả nước được đề xuất, kiến nghị với Ðảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách để kinh tế tư nhân phát triển hơn, thật sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ðây cũng là dịp để các doanh nhân tư nhân kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sản xuất - kinh doanh.

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn sẽ triển khai thu thập, lấy ý kiến của khoảng 500 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong cả nước, kết hợp báo cáo của các bộ, ngành và báo cáo chuyên đề để xây dựng Báo cáo về phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam sau hai năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa XII.

Dự kiến, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 diễn ra trong hai ngày 2 và 3- 5 tại Hà Nội. Nội dung bao gồm phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư cùng lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì; có sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương tham gia đối thoại, lắng nghe, hiến kế, trao đổi với 2.500 doanh nhân tư nhân; sáu hội thảo chuyên đề. Ðáng chú ý, sẽ có một cuộc tọa đàm dành riêng cho các nữ lãnh đạo doanh nghiệp với chủ đề "Nữ doanh nhân và khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng".