Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Thứ Hai, 30/09/2019, 15:32:27

NDĐT - Ngày 30-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phối hợp Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Hội nghị toàn quốc về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Đồng chủ trì hội nghị còn có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Võ Thành Thống, Thứ trưởng Kế hoạch Đầu tư (KH-ĐT); Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và địa phương; các đại diện Liên minh HTX, Liên hiệp HTX, HTX tiêu biểu cả nước trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự cố gắng của Liên minh HTX Việt Nam trong việc phối hợp các bộ, ban, ngành tổ chức hội nghị. Đây là lần đầu tiên có một hội nghị toàn quốc về lĩnh vực phi nông nghiệp kể từ khi có Nghị quyết 13. Đồng thời, cũng là sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời điểm các bộ, ngành, địa phương đang chuẩn bị tổng kết 15 năm việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý, pháp huy vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 13, kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến, nhiều loại hình phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Điều đó khẳng định, Nghị quyết 13 là một chủ trương đúng đắn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, giúp các HTX thoát khỏi tình trạng yếu kém.

Khác với các HTX nông nghiệp, tổ chức sản xuất của HTX phi nông nghiệp tương đối đa dạng, linh hoạt, sản xuất tập trung kết hợp phân tán. HTX cung ứng phần lớn dịch vụ đầu vào và toàn bộ đầu ra cho thành viên. Nhiều mô hình kinh tế tập thể trong khu vực phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, kinh tế tập thể, HTX nói chung và HTX phi nông nghiệp nói riêng vẫn phát triển chưa tương xứng tiềm năng.

Bên cạnh những tồn tại, khó khăn của khu vực kinh tế tập thể, HTX, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh thêm một số điểm cần có các giải pháp căn cơ, lâu dài để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua thách thức. Cụ thể, việc đánh giá hiệu quả khu vực HTX phi nông nghiệp chưa dựa trên quan điểm toàn diện về kinh tế, chính trị và xã hội; chưa quan tâm đúng mức HTX phi nông nghiệp theo quy định của Luật HTX như chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất và lệ phí đăng ký HTX. Các bộ, ngành và địa phương cũng chưa có chính sách thu hút cán bộ quản lý, khoa học, kỹ thuật về công tác tại các HTX phi nông nghiệp; chưa khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc…

Do đó, để khắc phục những khó khăn, hạn chế và đạt được các mục tiêu đặt ra, kinh tế tập thể, HTX nói chung và trong lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng cần phải tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hiện có; rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các chính sách mới phù hợp thực tế, khuyến khích hỗ trợ phát triển HTX. Liên minh HTX Việt Nam cần tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 trong lĩnh vực phi nông nghiệp, báo cáo Ban Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết toàn quốc vào cuối năm 2019. Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX (Bộ KH-ĐT) nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để tổng hợp, bổ sung vào báo cáo tổng kết Nghị quyết.

Trong đó, nghiên cứu, đề xuất bổ sung nội dung phát triển kinh tế tập thể, HTX trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới; nghiên cứu bố trí nguồn vốn đầu tư, phát triền kinh tế tập thể, tiếp tục nghiên cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển HTX, giai đoạn 2015-2020, xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn tiếp theo…

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đi vào thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể nói chung và HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng.

Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) về lĩnh vực phi nông nghiệp, cả nước phấn đấu phát triển KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp đến năm 2030: số lượng các loại hình KTTT trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng trưởng từ 8 - 15%/năm; đến năm 2025, cả nước có 130.000 THT, 15.000 HTX và Liên hiệp HTX, thu hút năm triệu thành viên và tạo việc làm cho ba triệu lao động thường xuyên; đến 2030, có 260.000 THT; 25.000 HTX và Liên hiệp HTX; thu hút tám triệu thành viên và tạo việc làm cho 4,5 triệu lao động thường xuyên; 100% cán bộ quản trị điều hành HTX được đào tạo và có năng lực quản trị, các thành viên và người lao động được phổ biến kiến thức và đào tạo nghề; vốn điều lệ và tổng tài sản tăng bình quân 10%/năm; tốc độ đổi mới công nghệ bình quân là 20%/năm; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả từ 80% trở lên.

Nguồn: Liên minh HTX Việt Nam

Tin, ảnh: HỒNG ANH