Đánh giá toàn diện việc chuyển VNR về lại Bộ Giao thông vận tải

Thứ Hai, 17/02/2020, 17:12:11

NDĐT - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, liên quan đề xuất chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) về lại Bộ GTVT quản lý.

Đánh giá toàn diện việc chuyển VNR về lại Bộ Giao thông vận tải

Bảo trì đường sắt.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận được một số ý kiến của chuyên gia và Đại biểu Quốc hội, đề nghị điều chuyển VNR từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Bộ GTVT quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành của Tổng công ty.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá toàn diện những ưu điểm và nhược điểm của đề xuất này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp vào đầu tháng 3 tới.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, Vũ Anh Minh, từ tháng 11-2018, VNR được chuyển giao quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từ Bộ GTVT về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Sau khi chuyển giao về Ủy ban, VNR đã gặp nhiều khó khăn trong quản lý, bảo trì hạ tầng đường sắt.

Đơn cử, theo Luật Ngân sách, VNR không còn là đơn vị trực thuộc Bộ GTVT nên không được giao quản lý, thực hiện vốn bảo trì nữa, trong khi Tổng công ty có cả bộ máy, nhân lực vốn vẫn đang thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Hơn nữa, việc giao quản lý vốn bảo trì không chỉ thực hiện mục tiêu bảo trì, duy tu kết cấu hạ tầng đường sắt mà còn bao gồm cả công tác tuần gác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt như tuần đường, gác chắn.

Cũng theo các quy định hiện hành, VNR không được giao nhiệm vụ quản lý vốn các dự án đầu tư mới hay sửa chữa, nâng cấp hạ tầng đường sắt như trước. Trong khi đó, đặc thù của khai thác vận tải trên mạng lưới đường sắt hiện nay là vừa thi công vừa tổ chức chạy tàu, nếu không có được sự quản lý, điều hành tập trung thống nhất từ trên Tổng công ty đến các đơn vị quản lý dự án, nhà thầu, sẽ rất khó khăn trong bảo đảm an toàn, chạy tàu thông suốt.

MINH TRANG