Vụ Grab mua lại Uber: Có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh

Thứ Tư, 12/12/2018, 15:19:58

NDĐT – Ngày 12-12, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) cho biết, ngày 18-11-2018, Cục này đã kết thúc quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh Grab mua lại Uber tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có thị trường Việt Nam.

Vụ Grab mua lại Uber: Có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh

Ngày 30-11-2018, Cục trưởng Cục CT&BVNTD đã ký kết luận điều tra vụ việc cạnh tranh theo quy định tại khoản 9, Điều 76 Luật Cạnh tranh.

Căn cứ kết quả xác minh các tình tiết, chứng cứ của vụ việc trong quá trình điều tra, Cục CT&BVNTD đã xác định vụ việc Grab mua lại Uber có dấu hiệu vi phạm:

(i) Hành vi không thông báo tập trung kinh tế quy định tại Điều 20 Luật Cạnh tranh; và

(ii) Hành vi tập trung kinh tế bị cấm quy định tại Điều 18 Luật Cạnh tranh.

Hiện nay, Cục CT&BVNTD đã hoàn tất việc chuyển báo cáo điều tra, kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc cạnh tranh đến Hội đồng Cạnh tranh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật cạnh tranh.

Việc xử lý vụ việc cạnh tranh được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Mục 5, Mục 6, Chương V Luật Cạnh tranh. Theo đó, sau khi nhận được báo cáo điều tra và toàn bộ hồ sơ vụ việc cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh sẽ quyết định thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có thể sẽ ra một trong các quyết định, gồm:

(i) Trả hồ sơ để điều tra bổ sung (trong 60 ngày);

(ii) Đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh; và

(iii) Mở phiên điều trần để ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

* Kết thúc điều tra sơ bộ vụ việc Grab mua Uber tại Việt Nam

* Điều tra sơ bộ vụ việc Grab mua lại Uber

X.B