Ngay đầu năm 2019, xăng dầu đồng loạt giảm giá

Thứ Hai, 31/12/2018, 22:26:52

NDĐT – Tối 31-12-2018, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng 515 đồng/lít đến 538 đồng/lít, các loại dầu giảm từ 733 đồng/kg đến 1.092 đồng/lít. Đây là lần thứ sáu liên tiếp xăng dầu giảm giá và là lần điều chỉnh đầu tiên của năm 2019.

Ngay đầu năm 2019, xăng dầu đồng loạt giảm giá

Cụ thể, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau:

- Xăng E5RON92: giữ nguyên mức trích lập như hiện hành;
- Xăng RON95: 500 đồng/lít;
- Dầu diesel: 800 đồng/lít;
- Dầu hỏa: 700 đồng/lít;
- Dầu mazut: 500 đồng/kg.

Đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92: 550 đồng/lít.

Sau khi thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau:

- Xăng E5RON92: giảm 515 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: giảm 538 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 1.092 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 818 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 733 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 16.272 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 17.603 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.909 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 14.185 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.275 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Trong 5 lần giảm giá trước, giá xăng đã giảm tổng cộng khoảng 4.000 đồng/lít.

X.B