Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Thứ Bảy, 19/01/2019, 19:28:57

NDĐT - Chiều 19-1, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương và các phần thưởng cao quý tặng các cá nhân và Liên minh HTX Việt Nam.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2018, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nêu rõ: Năm 2018, kinh tế hợp tác, HTX tiếp tục phát triển trên địa bàn cả nước và hầu hết lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội; trở thành thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế. Kinh tế hợp tác, HTX đã có tác động tích cực đối với phát triển nền kinh tế - xã hội và các địa phương. Khu vực kinh tế hợp tác, HTX và các thành viên đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, là thành tố quan trọng đóng góp tích cực cho tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Các HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp cũng đã trở thành đầu mối liên kết với các doanh nghiệp hình thành các chuỗi giá trị ở thị trường trong nước và toàn cầu.

Năm 2018, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã sử dụng các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa khoảng 18 tỷ đồng để hỗ trợ, xây dựng 77 HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại 51 tỉnh, thành phố.

“Các tổ hợp tác (THT), HTX là “bà đỡ” tạo việc làm cho các lao động tay nghề thấp, tuổi cao chuyển về từ các khu công nghiệp. Các THT, HTX, liên hiệp HTX ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao trình độ sản xuất, tạo việc làm và thu nhập, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố an ninh quốc phòng”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh.

Số lượng HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác (THT) đều tăng từ 8,2% đến 25,4% so với năm 2017. Cả nước có hơn 22.400 HTX, trong đó, có hơn 13.700 HTX nông nghiệp, tỷ lệ hoạt động có hiệu quả gần 50%, thành lập mới 1.851 HTX nông nghiệp; hơn 7.500 HTX phi nông nghiệp (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, môi trường…), tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả hơn 60%, thành lập mới 162 HTX; 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, phần lớn hoạt động có hiệu quả, thành lập mới bốn quỹ tín dụng nhân dân. Cả nước có 74 liên hiệp HTX ở 36 tỉnh, thành phố, tỷ lệ hoạt động có hiệu quả gần 50%, thành lập mới 15 liên hiệp HTX; 103.435 THT đăng ký hoạt động (THT nông nghiệp chiếm 67,2%), tăng 7.840 THT so với năm 2017.

Năm 2019, mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh, hiệu quả, bền vững; các THT, HTX, liên hiệp HTX phát triển bứt phá, tăng về số lượng, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển HTX trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, chú trọng phát triển HTX nông nghiệp; nhất là ở các địa phương vùng sâu, vùng khó khăn.

Đối với hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Liên minh HTX Việt Nam từng bước được đổi mới, bám sát chức năng nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của các hợp tác xã thành viên; tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện môi trường pháp luật cho các hợp tác xã hoạt động, xây dựng các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã;… Hiện nay, Liên minh HTX Việt Nam là thành viên của Liên minh HTX quốc tế (ICA), Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thế giới (WASME), các tổ chức quốc tế khác và có quan hệ hợp tác với 200 tổ chức HTX các quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên minh HTX Việt Nam và các HTX trong năm qua. Theo đó khẳng định, năm 2018, cả nước đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội mà Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ giao. Trong những thành tích về tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững,.. có một phần đóng góp rất xứng đáng của khu vực kinh tế tập thể và các HTX.

Trong năm 2018, bằng sự tích cực và năng động, nhiệt huyết, Liên minh HTX Việt Nam cũng đã tạo được thành công khi làm cho cả hệ thống chính trị, các cấp lãnh đạo ngày càng quan tâm hơn đến tổ chức hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam, khu vực kinh tế tập thể và các HTX. Liên minh HTX Việt Nam cũng đã quan tâm kiện toàn tổ chức từ Trung ương đến địa phương, phối hợp tốt với các bộ ngành Trung ương, địa phương trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ; kết hợp được việc huy động nguồn lực và tư vấn cho các HTX để thành lập và tổ chức hoạt động theo chuỗi giá trị; quan tâm đến đào tạo cho đội ngũ cán bộ HTX;… Đề cập đến phương hướng hoạt động trong năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn Liên minh HTX Việt Nam cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích; tập trung tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước để hoàn thiện về thể chế, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hợp tác, HTX phát triển mạnh mẽ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác tặng cán bộ, xã viên HTX và Liên minh HTX Việt Nam vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc

Cũng trong dịp này, với mục đích đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về kinh tế hợp tác, HTX và tháo gỡ điểm nghẽn về xúc tiến thương mại, thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, Liên minh HTX tổ chức lễ khai trương Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư và Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam - phiên bản mới.

HỒNG ANH