Dự thảo tiêu chuẩn sản xuất nước mắm chưa nhận được sự đồng thuận

Thứ Ba, 12/03/2019, 17:15:35

NDĐT – Ngày 12-3, hai Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã nhận được những ý kiến khác nhau về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm. Như vậy, Dự thảo chưa nhận được sự đồng thuận và chưa bảo đảm sự hài hòa lợi ích các bên liên quan.

Dự thảo tiêu chuẩn sản xuất nước mắm chưa nhận được sự đồng thuận

Không để dự thảo tiêu chuẩn ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh nước mắm truyền thống. Ảnh: TTXVN.

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm (TCVN 12607: 2019) do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thẩm định và trình công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Hai Bộ cung cấp một số thông tin chính thức về vấn đề này như sau:

Việc xây dựng, thẩm định và công bố Tiêu chuẩn quốc gia phải bảo đảm những nguyên tắc sau: Phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế -xã hội; bảo đảm nguyên tắc đồng thuận; bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích các bên liên quan.

Thời gian qua, hai Bộ cũng nhận được những ý kiến khác nhau về Dự thảo Tiêu chuẩn nêu trên. Như vậy, Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm chưa nhận được sự đồng thuận và chưa bảo đảm sự hài hòa lợi ích các bên liên quan.

Lãnh đạo hai Bộ đã thống nhất giao Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản cùng với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bên liên quan để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn này.

Trước đó, ngày 11-3, Văn phòng Chính phủ phát hành công văn số 1967/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu kỹ các ý kiến của các tổ chức, hiệp hội về tiêu chuẩn cho nước mắm, tổ chức đối thoại tạo thống nhất, bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và không để ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh nước mắm truyền thống.

Hai Bộ cho biết chỉ đạo của hai Bộ cũng bám sát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

* Tiếp tục lắng nghe góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn sản xuất nước mắm

* Cần phân biệt rõ nước mắm công nghiệp và truyền thống

THẢO LÊ