Lợi nhuận trước thuế của Vicem tăng 62,3% so cùng kỳ

Thứ Hai, 24/06/2019, 04:17:15

Ngày 23-6, Tổng công ty Công nghiệp xi-măng Việt Nam (Vicem) cho biết, sáu tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều tăng so cùng kỳ. Trong đó, sản xuất xi-măng đạt gần 13 triệu tấn, tăng 12%; tiêu thụ sản phẩm chính (xi-măng và clanh-ke) đạt gần 15 triệu tấn, tăng 5%; doanh thu đạt 17.640 tỷ đồng, tăng 4,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.657 tỷ đồng, tăng 62,3%; nộp ngân sách đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 27,5% so cùng kỳ...

Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Vicem giai đoạn 2019 - 2025 để trở thành một đơn vị có tiềm lực kinh tế mạnh, trình độ công nghệ tiên tiến, mô hình quản trị hiện đại, tập trung vào ngành nghề chủ chốt, tối ưu hóa sản xuất, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh, chủ động thực hiện các giải pháp kiểm soát và bảo vệ môi trường... hướng tới phát triển bền vững.

PV