Khai trương Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên tại Việt Nam

Thứ Bảy, 13/07/2019, 19:13:10

NDĐT - Ngày 13-7, tại Tiền Hải, Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức khai trương Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên tại Việt Nam.

Khai trương Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên tại Việt Nam

Cắt băng khai trương Khu lưu niệm công trình dầu khí.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở miền võng Hà Nội đã được tiến hành từ đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước và đến năm 1975 đã phát hiện mỏ khí Tiền Hải “C” với trữ lượng tại chỗ khoảng hơn 1 tỷ m3. Sau thời gian triển khai công tác thẩm lượng và phát triển khai thác, ngày 19-4-1981, dòng khí công nghiệp đầu tiên đã được đưa vào buồng đốt tua-bin nhiệt điện công suất 10MW tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để thử nghiệm phát điện. Vỉa T3 giếng khoan 61 khai thác kết thúc vào ngày 15-9-1988. Tổng sản lượng khai thác 74,62 triệu m3.

Sự kiện này là mốc son quan trọng đánh dấu lần đầu tiên ngành dầu khí Việt Nam khai thác được sản phẩm khí công nghiệp phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, khẳng định khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật trong công nghiệp dầu khí, mở ra những triển vọng to lớn trên hành trình tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên làm giàu cho đất nước, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam cho đến hiện tại và tương lai.

Sau giếng khoan 61, một loạt giếng khoan đã được thực hiện trong những năm tiếp theo và phát hiện tổng cộng 14 vỉa khí trong trầm tích Mioxen, với tổng trữ lượng tại chỗ khoảng hơn 1 tỷ m3. Năm 1993, mở vỉa nước khoáng 393 - 433m, đưa vào khai thác từ tháng 8-1993.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo PVN, kỷ niệm 30 năm khai thác dòng khí công nghiệp đầu tiên của ngành dầu khí Việt Nam, năm 2011, Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) đã đầu tư xây dựng tại PVEP Songhong - Thaibinh Khu lưu niệm giếng khoan số 61 - giếng khoan phát hiện khí đầu tiên của ngành, nhằm tôn vinh các thế hệ đi trước đã cố gắng, nỗ lực trong công cuộc tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí.

Với ý nghĩa lịch sử quan trọng của ngành dầu khí, PVN đã giao cho PVEP và Công ty dầu khí Sông Hồng tiếp tục tìm kiếm và sưu tầm các tài liệu, hiện vật liên quan đến quá trình thăm dò, khai thác dầu khí ở khu vực phía bắc làm phong phú hơn hiện vật trưng bày tại khu lưu niệm.

Trong tương lai, Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên tại Việt Nam - nơi được coi là “cái nôi” của ngành dầu khí Việt Nam không những là di tích lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam mà còn là địa điểm tham quan du lịch nằm trong quần thể du lịch của tỉnh Thái Bình và các địa phương lân cận.

ANH HOÀNG