Bảo đảm ổn định thị trường bất động sản

Thứ Ba, 23/07/2019, 02:00:52
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn theo quy định tại Luật Kinh doanh BĐS 2014, Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường BĐS.

Theo đó, đề nghị các địa phương khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh. Tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân gây ra biến động của thị trường; thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh BĐS. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường BĐS; kịp thời thông tin cho các cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đầu tư phát triển hạ tầng; các dự án BĐS đã được phê duyệt; các chủ đầu tư dự án đủ điều kiện huy động vốn theo quy định. Có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh BĐS vi phạm quy định pháp luật; tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án và giá BĐS... sai sự thật để trục lợi trên phạm vi địa bàn. Tổ chức kiểm tra, rà soát để thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh BĐS trên địa bàn theo thẩm quyền.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 15-8.

PV