Con số ấn tượng

Thứ Hai, 26/08/2019, 01:05:09

780 là số doanh nghiệp cổ phần hóa đến nay chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.