Đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 - 2030

Chủ Nhật, 22/09/2019, 02:16:58

Bộ Công thương và Chương trình thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững của Liên hiệp châu Âu (EU) vừa phối hợp tổ chức Hội nghị tham vấn Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 - 2030.

Hội nghị là một trong những hoạt động quan trọng của Bộ Công thương nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao năm 2019 là xây dựng Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 - 2030.

Thời gian qua, được sự hỗ trợ từ EU, Bộ Công thương đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 - 2030. Chương trình không chỉ khuyến khích các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân áp dụng khoa học, công nghệ và thay đổi phương thức quản lý nhằm hướng đến sản xuất sạch hơn mà còn định hướng và thay đổi hành vi tiêu dùng hướng đến tiêu dùng bền vững tại Việt Nam.

PV