Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 3,6 triệu tỷ đồng

Thứ Ba, 08/10/2019, 01:31:58

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chín tháng năm 2019 tăng cao, ước đạt hơn 3,6 triệu tỷ đồng và tăng 11,6% so cùng kỳ.

Thị trường tiêu thụ được mở rộng, nguồn cung hàng hóa dồi dào, chất lượng được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân. Xét theo ngành hoạt động, chín tháng qua, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng, chiếm 76% tổng mức và tăng 12,6%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 434,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 12% tổng mức và tăng 9,6%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 33,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 12% so cùng kỳ...

PV