Vinatex đạt kim ngạch xuất khẩu hơn hai tỷ USD

Thứ Ba, 08/10/2019, 02:11:31

Ngày 7-10, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, chín tháng năm 2019, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt hơn 36,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn hai tỷ USD, bằng 70%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, bằng 57,7% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đạt 8,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,8% so với cùng kỳ 2018.

Cũng trong chín tháng qua, đã có 23 dự án do các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư: gồm sáu dự án hoàn thành; tám dự án chuyển tiếp và chín dự án khởi công mới. Cụ thể, có một dự án sợi, một dự án dệt nhuộm, một dự án may, chín dự án đầu tư nâng cấp, bổ sung, sửa chữa máy móc thiết bị và 11 dự án khác.

PV