Xử lý các vấn đề báo chí nêu

Thứ Ba, 08/10/2019, 02:13:20

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về nội dung báo chí phản ánh liên quan các vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông và thuế.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xử lý vấn đề lựa chọn nhà đầu tư dự án đường bộ cao tốc bắc - nam; giao các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Ðầu tư nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng các vấn đề về Nghị định số 69/2019/NÐ-CP.

Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế phát triển công nghiệp hỗ trợ, Thủ tướng giao các bộ: Công thương, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính xem xét phản ánh của báo chí về việc sau bốn năm thực hiện Nghị định số 111/2015/NÐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ chỉ có 55 hồ sơ doanh nghiệp xin xác nhận được hưởng ưu đãi, trong đó có 37 hồ sơ được xác nhận đủ điều kiện và chỉ có ba đến năm doanh nghiệp trong nước.

Về tình trạng gần đây nông sản Việt Nam xuất khẩu bị trả về do mắc lỗi ở khâu sơ chế, chế biến, sản xuất không tuân thủ quy định của nhà nhập khẩu, Thủ tướng yêu cầu các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính nghiên cứu và xử lý thông tin báo chí phản ánh.

PV