Đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thứ Năm, 20/02/2020, 01:10:12

Ngày 19-2, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp về xây dựng dự thảo Đề án “Đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giao lưu thương mại qua biên giới. Do đó, Đề án đang được xây dựng sẽ cải cách toàn diện mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận tiện; giảm chi phí, nguồn lực cho doanh nghiệp và xã hội; phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa của các bộ, ngành cũng như trách nhiệm kiểm tra của cơ quan/tổ chức thực hiện trên cơ sở áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, phù hợp thông lệ quốc tế;… Theo kế hoạch được giao, dự kiến Đề án sẽ được trình Chính phủ xem xét trong quý I-2020.

PV