Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Thứ Sáu, 21/02/2020, 03:50:40

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg, yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp sáng tạo (KNST).

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đôn đốc, yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN KNST đối chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của DN chưa có trong các mã ngành kinh doanh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN. Ðồng thời, phối hợp các cơ quan đề xuất sửa đổi Luật Ðầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của quỹ đầu tư KNST tại Việt Nam; xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Ðổi mới sáng tạo quốc gia, trình cấp có thẩm quyền trong quý I-2020.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo nghiên cứu, lựa chọn các đơn vị có tiềm năng để phát triển ba trung tâm hỗ trợ KNST, báo cáo Thủ tướng trong quý I-2020. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng Ðề án thành lập sàn giao dịch vốn cho DN KNST; các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng thể chế cho các ngành, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho DN công nghệ.

PV