Tổ công tác của Thủ tướng làm việc tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thứ Sáu, 21/02/2020, 03:57:09

Ngày 20-2, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Cao Lục - Tổ phó làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) về tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng dự, có đại diện sáu bộ, ngành và 11 tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Theo báo cáo, sau gần hai năm thành lập, Ủy ban đã hình thành đầy đủ cơ cấu tổ chức theo quy định, từng bước kiện toàn bộ máy, tiếp nhận và thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty; tích cực xử lý các công việc dở dang tiếp nhận từ các bộ, trong đó có những việc phức tạp, tồn đọng trong thời gian dài.

Các doanh nghiệp (DN) chuyển giao về Ủy ban đã nỗ lực vượt khó, sản xuất, kinh doanh có lãi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, Ủy ban cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là công tác nhân sự; thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu với các dự án đầu tư tại DN; cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại DN…

Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Cao Lục ghi nhận, mặc dù mới đi vào hoạt động và còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ủy ban đã hoàn thành 201 trong số 259 nhiệm vụ được chuyển giao từ các bộ, ngành, cơ bản bám sát và thực hiện tốt 16 nhiệm vụ được giao theo chức năng. Với 185 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao từ ngày 1-10-2018 đến nay, Ủy ban cũng đã hoàn thành phần lớn, chỉ có hai nhiệm vụ quá hạn và 26 nhiệm vụ trong hạn đang xử lý. Tổ công tác đề nghị Ủy ban tập trung xử lý tốt các nhiệm vụ trong hạn cũng như các kiến nghị của DN về tiến độ đầu tư các dự án lớn, phối hợp tốt với các bộ, ngành cùng giải quyết. Các vấn đề được nêu tại buổi làm việc sẽ được Tổ công tác tổng hợp, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.

PV