Xăng dầu tiếp tục giảm giá

Thứ Bảy, 29/02/2020, 15:20:36

NDĐT – Chiều 29-2, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 157 đồng/lít đến 253 đồng/lít; Giảm giá các loại dầu từ 102 đồng/kg đến 390 đồng/lít.

Xăng dầu tiếp tục giảm giá

Cụ thể, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít; dầu hỏa và dầu diesel ở mức 700 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 100 đồng/kg đối với mặt hàng dầu mazut.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: giảm 157 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: giảm 253 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 390 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 278 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 102 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 18.346 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 19.127 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.785 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 13.676 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.754 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 29 tháng 02 năm 2020.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 14-2, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 742 đồng/lít đến 765 đồng/lít. Đồng thời giảm giá các loại dầu 961 đồng/lít đến 792 đồng/kg tùy loại.

X.B