Giải ngân vốn đầu tư công quý I tăng so cùng kỳ năm 2019

Chủ Nhật, 29/03/2020, 00:32:02
Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong quý I-2020 theo giá hiện hành ước tính đạt 367,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% so cùng kỳ và bằng 31% GDP.
Cụ thể: vốn khu vực nhà nước đạt 112,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 30,5% tổng vốn và tăng 5,8%; khu vực ngoài nhà nước đạt 166,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 45,2% và tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,3% và giảm 5,4%. Đáng lưu ý, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cao hơn 18% so với năm 2019 nhưng tỷ lệ giải ngân trong quý I-2020 vẫn đạt 13,2% kế hoạch năm và tăng 16,4% so cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực phản ánh kết quả việc Chính phủ thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bù đắp tăng trưởng do ảnh hưởng bất lợi từ dịch Covid-19.

PV