Doanh nghiệp khó khăn kê khai để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thứ Sáu, 03/04/2020, 14:13:57

NDĐT - Sở Lao động,Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn gửi các đơn vị, UBND quận-huyện, doanh nghiệp (DN), hợp tác xã hướng dẫn xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tạm thời nghỉ việc đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, để làm cơ sở đề nghị cơ quan BHXH tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Doanh nghiệp khó khăn kê khai để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Nhân viên cơ quan BHXH TP Hồ Chí Minh tư vấn, hướng dẫn DN kê khai đóng BHXH, bảo hiểm y tế theo quy định trong năm 2019.

Theo đó, các DN, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách công cộng, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong số đó lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên thì làm hồ sơ theo quy định gửi về Sở LĐ-TB-XH để được xem xét giải quyết theo quy định.

Cơ quan BHXH TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ LĐ-TB-XH, các DN được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (22%) khi có một trong các điều kiện sau: không bố trí được việc làm cho người lao động, trong số đó lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; bị thiệt hại 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh Covid-19 gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). Trước mắt, thời gian được tạm dừng áp dụng đết hết tháng 6-2020.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở LĐ-TB-XH thành phố tham mưu làm đầu mối tổ chức triển khai gói hỗ trợ trị giá khoảng 1.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố để hỗ trợ cho 600 nghìn người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ngay trong tháng 4 này.

Tin ảnh: QUÝ HIỀN