Thành tựu nổi bật ngành nông nghiệp 2018

NDĐT - Năm 2018, ngành nông nghiệp đã đạt kết quả vượt bậc, có nhiều điểm sáng, điểm mới, có những bứt phá ngoạn mục, đạt thành tích xuất sắc, toàn diện... Cùng nhìn lại 10 sự kiện nổi bật của ngành nông nghiệp trong năm qua.

GDP nông-lâm-thủy sản tăng trưởng cao nhất trong bảy năm gần đây

Kết quả tăng trưởng trên thể hiện sự sáng tạo, đổi mới trong điều hành và bứt phá trong hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và toàn ngành ngay từ những ngày đầu năm, vượt qua những khó khăn về thời tiết bất thường và thị trường nhiều mặt hàng nông-lâm-thủy sản giảm giá.

Kim ngạch xuất khẩu vượt ngưỡng 40 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản năm 2018 vượt ngưỡng 40 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2017 (mục tiêu Chính phủ giao là 36 - 37 tỷ USD, mục tiêu Bộ NN-PTNT đề ra là 40 tỷ UDS), đạt mức cao nhất từ trước đến nay với thị trường trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt, Chăn nuôi

Đến nay, đã có bảy luật trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được ban hành là: Luật Trồng trọt (2018), Luật Chăn nuôi (2018); Luật Thủy lợi (2017), Luật Lâm nghiệp (2017), Luật Thủy sản (2017), Luật Thú y (2015), Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (2013).

Năm 2018 tăng 2,2 nghìn doanh nghiệp nông nghiệp

Năm 2018, số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp lập mới 2,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 12,3% so với năm 2017, nâng tổng số doanh nghiệp nông nghiệp lên 9.235 doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến nay. Cả nước đã xây dựng và phát triển được 1.096 chuỗi liên kết (tăng 350 mô hình so với năm 2017), 1.426 sản phẩm và 3.174 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát an toàn.

Rà soát, cắt giảm, đơn giản 50% điều kiện đầu tư kinh doanh

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 173/345 điều kiện đầu tư kinh doanh (đạt tỷ lệ 50%); rà soát, chuẩn hóa, công bố danh mục nông sản hàng hóa gắn mã HS từ 7.698 xuống còn 1.768 (cắt giảm trên 77%), kiểm tra chuyên ngành chuyển mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm; Xóa bỏ tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan; 13 thủ tục hành chính đã kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; 18 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

42,4% xã đạt tiêu chí nông thôn mới

Cả nước có 3.787 xã (42,4%) đạt tiêu chí nông thôn mới, 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập hộ gia đình nông thôn đạt khoảng 130 triệu đồng, gấp 1,71 lần so với năm 2012 và gấp 3,5 lần so với năm 2008, vượt mục tiêu đề ra.

Chấm dứt khai thác gỗ rừng tự nhiên

Chấm dứt khai thác gỗ rừng tự nhiên; sản lượng gỗ rừng trồng, cây phân tán trong nước đạt 27,5 triệu m3 và độ che phủ rừng đạt 41,65%, cao nhất từ sau thống nhất đất nước (1975) đến nay..

Ký kết Hiệp định VPA/FLEGT

Việt Nam đã ký kết Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT); đàm phán hài hòa quy định để sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công vaccine phòng bệnh lở mồm long móng

Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công vaccine phòng bệnh lở mồm long móng AVAC-V6 FMD Emulsion type O, một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất ở gia súc.

Hạn chế thấp nhất thiệt hại về thiên tai

Năm 2018 mặc dù thiên tai diễn ra phức tạp nhưng với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết tâm cao, thực hiện phương châm bốn tại chỗ, nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại (thiệt hại về người, giảm 43%; thiệt hại vật chất chỉ bằng 33% so với năm 2017).

Chỉ đạo nội dung: NGỌC THANH, HỒNG MINH
Nội dung: THANH TRÀ, Đồ họa: ĐĂNG PHI
Kỹ thuật: PHAN ANH, MẠNH HÀ, ĐĂNG PHI
Xuất bản: 6-1-2019